Bli medlem

Sunnfjord O40 er ein møteplass for alle engasjerte og kjekke folk på 40+ som bur eller arbeider i Sunnfjord kommune, og som ynskjer å vere ein del av et nettverk, skape gode møteplassar og vere med på kompetanseutveksling både mellom enkeltpersonar og bedrifter.

Medlemskap har ingen kostnad.

Fødselsdato
Nyhetsbrev
Få informasjon om våre komande arrangement gjennom nyhetsbrevet vårt.